Misyon & Vizyon


Misyonumuz;

Kalitede öncü, üretim ve satýþta þeffaf olmaktýr.

 

Vizyonumuz;

Ürünlerimizi marka haline getirmek, kalite ile özdeþleþtirmek, ulusal ve uluslararasý piyasalarda satmaktýr.